Covid 19 - Update 30/03/2021 
Informatie voor zorgvragers en zorgverwijzers
 • Aanmeldingen en opnames zijn mogelijk voor al onze zorgvormen (psychiatrisch ziekenhuis, Dagziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis en mobiele teams). Opnamevragen bespreken en evalueren we altijd met een stafarts in functie van de dringendheid en de evoluties die zich voordoen. Heb je vragen? Contacteer onze aanmeldingscoördinator 016 45 26 26 of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be
 • De mobiele teams continueren hun werking. De opvolging gebeurt in overleg met de patiënten en zoveel mogelijk per telefoon of online.  
 • Mobiele begeleiding/begeleiding in de huizen (Oase):
  • Uitgangspunt is digitale of telefonische begeleiding.
  • Huisbezoeken worden stopgezet tenzij hoogst noodzakelijk. Als een huisbezoek nodig is, heeft begeleiding in de buitenlucht de voorkeur. De coördinerend arts neemt hierover de eindbeslissing. Er is in dit geval altijd een voorafgaande telefonische contact (screening) bij het vastleggen van afspraak
 • Behandeling in dagopname is mogelijk. Het Dagziekenhuis maakt zelf de afspraken met patiënten.
 • Residentiële en ambulante zorg houden we strikt gescheiden (aparte maaltijden, ruimtes, sanitair). Dit houdt in dat het begeleiden van dagpatiënten op afdelingen niet evident is. De betrokken afdelingen bekijken welke mogelijkheden er zijn en communiceren deze aan de patiënt.
 • Residentiële patiënten en bewoners kunnen één nauw contact hebben buiten de afdeling waar ze verblijven. 
 • Ons activiteiten- en ontmoetingscentrum 't Collectief is open:
  • Het aanbod vindt plaats in kleine groep en in twee tijdsblokken: van 9.15 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u. Hiervoor werken we met een afsprakensysteem.
  • Je wordt geregistreerd en gescreend bij aankomst (temperatuur en symptomen).
  • Binnen draag je altijd een mondmasker als je beweegt en als 1,5 m afstand niet mogelijk is.
  • Je kan broodjes en afhaalmaaltijden bestellen en afhalen. Ter plekke een maaltijd nuttigen kan niet.
  • Een handgeschreven brief mag je richten naar: ‘t Collectief, Oudebaan  293, 3000 Leuven. Wij kijken regelmatig en hoopvol onze brievenbus na! 
  • Graag de virtuele weg? tcollectief@kamillus.broedersvanliefde.be. Dit is een publiek mailadres. Vermijd privacygevoelige info.
  • Heb je vragen of wil je een afspraak maken? 016 49 85 80.
 • Raadplegingen in de polikliniek gebeuren in overleg met de patiënt: zoveel mogelijk per telefoon of online en enkel op afspraak met telefonische screening kort voor de afspraak. Vermijd wachten in de wachtzaal en doe dit zoveel mogelijk in de buitenlucht.
Covid 19 - Update 30/03/2021 
Informatie voor zorgvragers en zorgverwijzers
 • Aanmeldingen en opnames zijn mogelijk voor al onze zorgvormen (psychiatrisch ziekenhuis, Dagziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis en mobiele teams). Opnamevragen bespreken en evalueren we altijd met een stafarts in functie van de dringendheid en de evoluties die zich voordoen. Heb je vragen? Contacteer onze aanmeldingscoördinator 016 45 26 26 of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be
 • De mobiele teams continueren hun werking. De opvolging gebeurt in overleg met de patiënten en zoveel mogelijk per telefoon of online.  
 • Mobiele begeleiding/begeleiding in de huizen (Oase):
  • Uitgangspunt is digitale of telefonische begeleiding.
  • Huisbezoeken worden stopgezet tenzij hoogst noodzakelijk. Als een huisbezoek nodig is, heeft begeleiding in de buitenlucht de voorkeur. De coördinerend arts neemt hierover de eindbeslissing. Er is in dit geval altijd een voorafgaande telefonische contact (screening) bij het vastleggen van afspraak
 • Behandeling in dagopname is mogelijk. Het Dagziekenhuis maakt zelf de afspraken met patiënten.
 • Residentiële en ambulante zorg houden we strikt gescheiden (aparte maaltijden, ruimtes, sanitair). Dit houdt in dat het begeleiden van dagpatiënten op afdelingen niet evident is. De betrokken afdelingen bekijken welke mogelijkheden er zijn en communiceren deze aan de patiënt.
 • Residentiële patiënten en bewoners kunnen één nauw contact hebben buiten de afdeling waar ze verblijven. 
 • Ons activiteiten- en ontmoetingscentrum 't Collectief is open:
  • Het aanbod vindt plaats in kleine groep en in twee tijdsblokken: van 9.15 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u. Hiervoor werken we met een afsprakensysteem.
  • Je wordt geregistreerd en gescreend bij aankomst (temperatuur en symptomen).
  • Binnen draag je altijd een mondmasker als je beweegt en als 1,5 m afstand niet mogelijk is.
  • Je kan broodjes en afhaalmaaltijden bestellen en afhalen. Ter plekke een maaltijd nuttigen kan niet.
  • Een handgeschreven brief mag je richten naar: ‘t Collectief, Oudebaan  293, 3000 Leuven. Wij kijken regelmatig en hoopvol onze brievenbus na! 
  • Graag de virtuele weg? tcollectief@kamillus.broedersvanliefde.be. Dit is een publiek mailadres. Vermijd privacygevoelige info.
  • Heb je vragen of wil je een afspraak maken? 016 49 85 80.
 • Raadplegingen in de polikliniek gebeuren in overleg met de patiënt: zoveel mogelijk per telefoon of online en enkel op afspraak met telefonische screening kort voor de afspraak. Vermijd wachten in de wachtzaal en doe dit zoveel mogelijk in de buitenlucht.